El gran hachazo a la sanidad pública: desgravación fiscal de seguros privados

 

As cifras dos recortes en sanidade publicados polo Ministerio en xuño de 2016

 

 

A XERENCIA DO CHUS CEDE E, POR PRIMEIRA VEZ, CONTRATARÁ A PERSOAL PARA REALIZAR A PROBA DE VÍDEO EEG A JOSÉ LUÍS VÁZQUEZ RODRÍGUEZ AS 24 HORAS DURANTE O TEMPO NECESARIO PARA SÚA REALIZACIÓN

 

 

TESTEMUÑO de José Luís Vázquez Rodríguez, paciente diagnosticado con epilepsia refractaria postraumática, no que denuncia a discriminación da que están sendo obxecto os pacientes que, como el, non teñen acompañante con funcións asistencias dispoñible 24 horas durante 1 ou 2 semanas, e que o servizo de neuroloxía do CHUS impòn como requisito para que lle realicen a proba de Vídeo EEG. José Luís esixe o seu dereito a ser atendido, reclama que se poña fin a esta norma non escrita e que se lle faga a proba con medios proporcionados polo SERGA a todos aqueles que están na súa mesma situación

 

DESDE FAI MAIS DUNHA DÉCADA O SERVIZO DE NEUROLOXÍA DO CHUS ESIXE AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON EPILÉPSIA QUE CONTEMOS CON ACOMPAÑANTE CON FUNCIÓNS ASISTENCIAIS PARA REALIZAR UNHA PROBA DE VÍDEO EEG AS 24 HORAS DURANTE 1 OU 2 SEMANAS QUE DURA A SÚA REALIZACIÓN

 

Entrevista na SER a Noemí Álvarez, sobre a denuncia colectiva presentada pola Asociación de Pacientes e sete familias usuarias en relación co funcionamento do Servizo de Atención Temperà do CHUS

 

DENUNCIA COLECTIVA DE SETE FAMILIAS USUARIAS DA UNIDADE DE ATENCIÓN TEMPERÁ DO CHUS POLA DISCRIMINACIÓN DOS PACIENTES NO ACCESO AO SERVIZO E A CARENCIA CRÓNICA DE MEDIOS MATERIAIS E HUMANOS

 

Reflexión de Miguel Anxo Garcìa, expresidente do Comité de Ética Asistencial do CHUS, sobre a reforma/disolución plantexada pola Consellería de Sanidade dos Comités de Ética Asistencial

 

QUEIXA presentada ante a Valedora do Pobo por Noemí Álvarez Villar contra a xerencia da EOXI de Compostela e a Unidade de Atención Temperá do CHUS, por denegar mediante un informe clínico a atención temperá a súa filla diagnosticada con Síndrome de Down, por xa estar atendida nun centro asistencial privado

 

A CAPTURA DOS EXPERTOS”. Unha historia terrible pero de lectura imprescindible para entender a importancia da autonomía do paciente e o consentemento informado

 

A CONSELLERÍA DE SANIDADE ESTÁ ELABORANDO UN DECRETO QUE REGULA O SISTEMA DE GARANTÍAS DE TEMPOS MÁXIMOS DE ACCESO ÁS PRESTACIÓNS SANITARIAS PÚBLICAS QUE É EN REALIDADE UNHA DISPOSICIÓN DE FINANCIAMENTO DA SANIDADE PRIVADA.

 

TESTEMUÑO DE NOEMÍ ÁLVAREZ, no que denuncia a denegación da atención temperá na Rede galega pública a súa filla de 6 meses diagnosticada con Síndrome de Down, por estar sendo atendida nun centro asistencial privado. Esta denegaciòn, feita a través dun informe clínico refrendado pola xerencia do CHUS, prodúcese a pesares de ser un dereito recoñecido pola lexislación sanitaria a todos os pacientes con esta patoloxía

 

A Xerencia do CHUS afirma publicamente que faltamos a verdade, pero en realidade admite que se produciu a denegación de atención temperá e a vulneración dun dereito de asistencia mediante un informe clínico dando lugar, non só unha extralimitación das competencias facultativas, senón tamén unha total e absoluta inseguridade xurídica. Intolerable!!