A utilización dos familiares como un recurso asistencial gratuíto é unha das vías máis sutís de privatización da sanidade pública e unha das políticas destinada a impedir a construción de centros sociosanitarios

 

 

PUBLICAMOS A CONTINUACIÓN A 4ª ACTA DE INSPECCIÓN E O REQUIRIMENTO A XERENCIA DO CHUS (aos anteriores fixo caso omiso) REALIZADA POLA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL DA CORUÑA, EN RELACIÓN CA COLOCACIÓN DE PACIENTES EN CADEIRAS DE RODAS E CAMILLAS NO CORREDOR DE ACCESO AOS SERVIZOS DE URXENCIAS

 

 

 

PUBLICAMOS A CONTINUACIÓN A DENUNCIA DUNHA PACIENTE Á QUE LLE FOI DENEGADA ASISTENCIA NO DÍA DA CITA PREFIXADA POR NON ATENDER A CHAMADA TELEFÓNICA, SUPOSTAMENTE FEITA, PARA CAMBIO DE CITA

 

DESMONTANDO a argumentación repetida sistematicamente polos responsables do SERGAS consistente en culpabilizar aos pacientes e usuarios dun mal uso dos servizos sanitarios e dos colapsos e saturacións da sanidade pública.

 

TEXTO ÍNTEGRO DO DITAME DA VALEDORA DO POBO EN CONTESTACIÓN A QUEIXA PRESENTADA POLA ASOCIACIÓN DE PACIENTES EN RELACIÓN CO COLAPSO DAS URXENCIAS DO CHUS e no que literalmente afirma que non existen evidencias que “permitan corroborar que o sistema en si provoque unha mala praxe administrativa receptora de recriminación por parte desta Institución”. INCOMPRENSIBLE E INTOLERABLE !!!.

 

TESTEMUÑO DE PILAR AYMARA, filla da paciente L.P.R. de 74 anos, enferma pluripatolóxica e con problemas severos de mobilidade, que o pasado día 24 de decembro de 2016 tivo que agardar 3 horas

 

Recollemos a edición do 26/01/2017 de “El Correo Gallego” informando da mesa redonda organizada pola Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS (extremo que non se recolle na información publicada) sobre hospitalización a domicilio, coidados paliativos e morte digna

 

CRÓNICA DA INDIGNIDADE. Situación do colapso das urxencias do CHUS. O LUNS DÍA 9 ÁS 17:15 HORAS OS SERVIZOS DE URXENCIAS DO CHUS COLAPSADOS CON 22 PACIENTES NOS PASILLOS EN CADEIRAS DE RODAS E PADIOLAS

 

«Fun reprendido e ameazado por non receitar xenéricos» Un médico de Chantada denuncia en la puertas de su consulta presiones del Sergas para que modifique sus criterios de prescripción de recetas

 

A XERENCIA DO CHUS di agora que a cita para o especialista fixada para dentro de cinco meses a Xóan Fermín Rodríguez, enfermo de leucemia crónica e tuberculose, é outro erro na asignación de citas entre as mais de 2500 consultas diarias

 

Luciano Fernández, Presidente de FEGADACE reflexiona sobre o abandono asistencial despois da alta hospitalaria de pacientes con dano cerebral adquirido, e sobre a necesidade de dotar mais recursos orzamentarios para rehabilitaciòn e tratamento psicolòxico