DEREITOS/DEBERES

Estes son algúns dos dereitos que temos, iremos aportando outros a medida que podamos desbrozar leis, decretos, ordes, etcétera que fan que coñecelos sexa unha tarefa de titanes:

— Obrigacións dos cidadáns co Sistema Sanitario
— Dereito á información
— Dereito á segunda opinión médica
— Tempos máximos de atención e probas diagnósticas
— Dereito á libre elección de profesionais sanitarios e centro hospitalario por problemas de saúde novos
— Dereito dunha persoa a manifestar anticipadamente a súa vontade sobre os coidados e tratamentos que podería precisar no futuro e sobre o destino final do seu corpo

Orde na que clasifícanse como preferentes as citas que precisen ser atendidas nun prazo de 15 días