OS PACIENTES SEGUIMOS SENDO COLOCADOS NOS CORREDORES DE ACCESO DOS SERVIZOS DE URXENCIAS DO CHUS.