Os responsables da Consellería de Sanidade, en sede parlamentaria, ratificaron a súa intención de manter o segredo sobre os convenios específicos asinados ca multinacional Mectronic Ibérica S.A., para os hospitais de A Coruña, Compostela e Lugo, e negar o dereito de acceso solicitado, e xa recurrido, pola Asociación de Pacientes