Os responsables da Consellería de Sanidade, en sede parlamentaria, ratificaron a súa intención de manter o segredo sobre os convenios específicos asinados ca multinacional Mectronic Ibérica S.A.