OUTRO DÍA MAIS OS PACIENTES SEGUEMOS PADECENDO MALTRATO ASISTENCIAL NAS URXENCIAS DO CHUS