Como funcionamos

fonendo y logo

Funcionamos mediante reunións periódicas de tod@s @s asociad@s nas que se expoñerán os problemas que vaiamos detectando e as actividades a realizar máis apropiadas de acordo con estes.

Entre as actividades que podemos realizar, distinguiremos:

  • Organización de eventos, xuntanzas e encontros informativos.
  • Edición de boletíns e informes.
  • Interposición de suxestións, solicitudes, reclamacións e recursos.
  • Calquera outra actividade que se estime adecuada para o cumplimento dos fines e obxectivos da mesma.