“Saturación propia dos estados de emerxencia ou catástrofe” nas urxencias de Santiago