TRANSCENDENTE DECISIÓN DA FISCALÍA EN RELACIÓN CA MORTE NOS CORREDORES DE ACCESO DO CHUS DUNHA PACIENTE NO ANO 2017