Actas das xuntanzas

Acta da xuntanza do 14/01/2015

Acta da xuntanza do 28/01/2015

Acta da xuntanza do 25/02/2015

Acta da xuntanza do 25/03/2015

Acta da xuntanza do 25/04/2015

Acta da xuntanza do 27/05/2015

Acta da xuntanza do 29/07/2015

Acta da xuntanza do 30/09/2015

Acta da xuntanza do 25/11/2015

Acta da xuntanza extraordinaria do 15/01/2016

Acta da xuntanza do 27/01/2016

Acta da xuntanza do 30/03/2016

Acta da xuntanza do 27/04/2016

Acta da xuntanza do 25/05/2016

Acta da xuntanza do 29/06/2016

Acta da xuntanza do 26/10/2016

Acta da xuntanza do 18/01/2017

Acta da xuntanza do 22/02/2017

Acta da xuntanza do 30/03/2017

Acta da xuntanza do 26/04/2017

Acta da xuntanza do 29/09/2017

Acta da xuntanza do 18/10/2017

Acta da xuntanza do 29/11/2017